Η Εταιρεία

Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990 ως οικογενειακή επιχείρηση, με αντικείμενο τη χονδρική εμπορία φρούτων.

Μετά από πολλά χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο χώρο, αποφασίστηκε η επέκτασή της και στον κλάδο της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων της.

 

Η εταιρεία Θ. Χατζηδάκης διαθέτει συγχρόνους ψυκτικούς θαλάμους μακράς αποθήκευσης φρούτων συνολικής χωρητικότητας 8000 τόνων και συσκευαστήριο με 3 σύγχρονους ηλεκτρονικούς ταξινομητές φρούτων ενώ απασχολεί περίπου 40-60 άτομα προσωπικό μόνιμο η εποχιακό.

Kάθε χρόνο διαχειρίζεται περίπου 10000 -11000 τόνους φρούτα τα οποία εφοδιάζεται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Τύρναβου αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Αγίας Λαρίσης, Καστοριά, Πύργοι Κοζάνης, Κατερίνης και Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

 

ISO 22000:2005

  Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η Θ.Χατζηδακης ΑΕ
ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό   τόσο απο πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

   Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Θ.Χατζηδακης ΑΕ από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη:

1. Της ικανότητας της εταιρείας να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

2. Της προσπάθειας της εταιρείας να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

  Η διακίνηση των προιόντων της εταιρείας Θ.Χατζηδάκης γίνεται και από το πρατήριο που διαθέτει στην Κ.Λ.Α  Κ 28 – 30.  Το υποκατάστημα μας μπορεί να σας καλύψει τις ανάγκες σας παρέχοντας την καλύτερη ποιότητα των προιόντων μας σε χαμηλές τιμές. Το Κ 28-30 ακόμα  εξασφαλίζει την πληρότητα των προιόντων καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου. Μια επίσκεψη θα σας πείσει..

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 4838195

Τα Προιόντα μας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θ.Χατζηδάκης  Α.Ε.                                                                              

15 χλμ Οδού Λαρίσης – Τυρνάβου

Τύρναβος 40100

Λάρισα, ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: 2492025301-2

Fax:2492025303

E-mail: sales@chatzidakis-ltd.gr

            cytroex@otenet.gr